Przejdź do treści

Parafia Chróścina

kontakt

Godziny Mszy Świętej

7:00

Niedziela

9:00

Niedziela

11:00

Niedziela

18:00

Dni powszednie

Historia Kościoła

Istnieją dokumenty świadczące o istnieniu świątyni już w 1371 r. W 1417 nastąpiło zatwierdzenie fundacji ołtarza przez biskupa wrocławskiego Wacława Piastowicza. W latach 1792-1793, po pożarze, został odbudowany z wykorzystaniem starych murów i uzyskał obecny klasycystyczny wygląd. 
Kronika parafialna została założona przez Ks. Proboszcza Ryszarda Wołowca w której odtworzono jak najstarsze fakty dotyczące parafii.

Ministranci

W naszej parafii jest 17 ministrantów i 1 ministrantka, większość stanowią ministranci spośród młodzieży, są również ministranci z młodszych klas szkoły podstawowej. Ministranci są zaangażowani w służbę przy ołtarzu, ale także i poza kościołem.


Zapraszamy wszystkich chętnych do służby liturgicznej.

Dzieci Maryi


Dzieci Maryi to grono dziewcząt pragnących w szczególny sposób przynależeć do Matki Bożej, szczerzyć Jej kult w swoim codziennym życiu i nieustannie pogłębiać nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.
Patronalnym świętem wszystkich Marianek jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia.

Gazetka Parafialna

Gazetka parafialna Apostoł wydawana jest co 3-4 tygodnie nieprzerwanie od listopada 1999 roku.

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła