Przejdź do treści

Dzieci Maryi

Dzieci Maryi

Dzieci Maryi to grono dziewcząt pragnących w szczególny sposób przynależeć do Matki Bożej, szczerzyć Jej kult w swoim codziennym życiu i nieustannie pogłębiać nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Patronalnym świętem wszystkich Marianek jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia . W tym dniu Kandydatki na Marianki składają swoje przyrzeczenia, a wszystkie Dzieci Maryi odnawiają akt oddania się Matce Bożej wobec całej Wspólnoty parafialnej.
Do grona Dzieci Maryi w naszej Parafii należy 10 dziewcząt - 6 z gimnazjum i 4 ze szkoły podstawowej. Spotkania formacyjno-modlitewne odbywają się raz w tygodniu - w soboty (z wyjątkiem wakacji).
Powinności dziecka Maryi:
1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem
2. W szczególny sposób czci Niepokalaną
3. Pogłębia swoją wiedzę religijną
4. Poznaje Pismo Święte
5. Żyje liturgią Kościoła
6. Kocha swoja parafię
7. Jest dobrym członkiem swojej rodziny
8. Jest wzorem ucznia
9. Spieszy z pomocą bliźnim
10. Daje świadectwo swoim życiem